Funktioner

Home Funktioner

Ett komplett paket av användarvänliga funktioner för att installera och monitorera analoga och digitala TV-signaler. H30FLEX tillför en komplett paket med verktyg för att säkerställa kvaliteten både på analoga och digitala TV-signaler. Genom att kombinera vår teknik av avancerad real-tids processing med användarvänligheten blir H30FLEX the optimala verktyget för tekniker som arbetar installation och underhåll av den nya generationens TV-nät.

Pass/Fail indikator

En snabb blick räcker! Det är enkelt att minimera installations-misstag med instrumentets Pass/Fail indikator, ett grafiskt verktyg för att snabbt skapa förståelse för mätresultatet. Flera olika nivåer finns att välja på för att definiera var “godkänt-värde” ska ligga, helt beroende på vad som ska mätas: huvudcentral, bredbandsförstärkare, nätverk, överlämningspunkter, lägenhet/villa, etc. Förutom ett antal fördefinerade värden, går det också att själv bestämma önskade värden för när signalen ska få status “godkänd”.

pasa-falla

Kanalinformation

Ju mindre desto bättre! Ibland räcker ett snabbt ögonkast och det svåra blir enkelt. Den mycket avancerade kanalmätningsoptionen i H30FLEX kommer automatiskt att detektera typ av kanal, visa audio- och video nivå, C/N för analoga signaler samt den totala signalnivån med C/N. Dessutom den lämpligaste kvalitetsangivelsen för respektive typ av digital signal. Alla de här mätningarna aktiveras med en inställningsknapp, samtidigt som alla mätvärden kan avläsas, aktiveras också “Pass/Fail”-funktionen som överskådligt visar “fel” eller “godkänd”. Nivån för vad som är godkänt styrs helt efter de krav du själv aktiverat. Enklare kan det inte bli, vilket gör instrumentet perfekt även för nybörjaren!

informacion-canal

System Scan

Övervaka installationenMed H30Flex är scanning i realtid enkelt, både av analoga och digitala kanaler. Detta gör det möjligt att i realtid bestämma den totala frekvensgången. Denna funktion ger verkligen en möjlighet att säkerställa signalparametrarna och påvisa att dessa uppfyller kabel-tv-nätets uppställda specifikationer genom en överskådlig grön, gul eller röd indikering. Det räcker med en snabb blick för att konstatera status på systemet, inkluderande BER- och MER-värden på den valda kanalen.

scan-sistema

Spektrum-analysator

Från 5MHz till fullt span Spektrum i H30FLEX spectrum ger tillgång till områdena: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz och fullt, men också en funktion med en autojusterad referensnivå. Instrumentet med sin Realtidsprocessing gör det möjligt att se alla signalavvikelser. Du kommer att bli förvånad, inte bara över nogrannheten utan också detaljrikedomen i denna kompakta och bärbara spektrumanalysator. Verkligen det optimala verktyget för felsökning och identifiering av störningar, utstrålning eller annat som kan påverka kvaliteten på den distribuerade signalen.

spectro

Konstellationsdiagram

Optimera det digitala Konstellationsanalysen är ett grundläggande sätt för att bestämma kvaliten på digitala signaler. Det bidrar till att lokalisera brus, jitter, störningar och signalmättnad, kort sagt alla de variabler som kan påverka bildkvaliteten negativt eller rent utav skapa bildbortfall. Genom att visuellt inspektera storlek och form i konstallationsmatrisen, kan man som tekniker enkelt identifiera bakgrunden till problemen.

constelacion

Egna kanalplaner

Förbered instrumentet med just dina kanaler Hitta och identifera kanalerna i ditt eget distributionsnät med den snabba “Capture Plan”- funktionen, och från där, bygg upp din egen mätplan i instumentet med endast de kanaler du är mest intresserade av. Dessutom kommer du att se varje vald kanal i displayen med en “godkännandefärg”, grönt, gult eller rött helt efter dina egna inprogrammerade kvalitetskrav.

plan

MPEG

MPEG video med detaljerad information Vill du se det DIGTALA programmet som visas? H30FLEX med sin MPEG-funktion löser detta åt dig. Förutom att kunna se programmet, får du också information om nyckelparametrar som: Service namn, PID, upplösning, audio typ/värde, samt NIT. Detta ger dig ovärderlig hjälp vid felsökning i encoder-konfigurationen.

mpeg

Eko och reflektioner

Optimera mottagningen När det handlar om mottagning av DVB-T och DVB-T2, är eko en viktig parameter att bevaka. Det får absolut inte finnas reflekterande signaler som lätt kan äventyra mottagningen. H30FLEX visar tydligt eventuella eko i den mottagna signalen, vilket är förutsättningen för att installatören ska kunna minimera dessa för en optimal mottagning.

ecos

Dataloggar

Spara och ladda ned Närhelst du mäter eller letar efter möjliga problemkällor, går det att spara mätningar eller enskilda signalparametrar för att i efterhand analysera dessa eller bara för att ha tillgång till dem för din rapport eller för användning vid senare tillfällen. Mätningarna är också användbara för träningsändamål.

datalogger

Analog Ljud/Bild

Kamera-visning
Installationer av videoövervakningssystem ökar. För att visa och övervaka övervakningskameror,utökas H30FLEX med ett nytt licensalternativ tillsammans med en USB-omvandlare med ljud-, video- och CVBS-ingångar. H30FLEX visar både NTSC- och PAL-videoformat. Ett perfekt alternativet för att verifiera korrekt funktion av systemet.

opcion-camera