Polityka Prywatności

Home Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Televes Polska Sp. z o.o. (dalej jako “Serwisy”).

Administrowanie danymi osobowymi

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.; dalej “Ustawa”), Televes Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bardzka 60, 50-517 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000356574, NIP 8992689284, REGON 021210184; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 2.000.000 zł, (dalej “Firma”) informuje, że jest administratorem podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach, znajdujących się w Serwisach, danych osobowych i przetwarza je zgodnie z Ustawą oraz wyrażoną przez Państwa zgodą na ich przetwarzanie (o ile ta jest konieczna). Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego lub rejestracyjnego znajdującego się w danym Serwisie oznacza przekazanie Firmie danych osobowych znajdujących się w formularzu, takich jak: imię i nazwisko, pseudonim, adres zamieszkania i/lub adres wykonywania działalności gospodarczej, numer telefonu, faksu i/lub adres e-mail, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego.

Ponadto Firma zbiera również dane takie jak adres IP, ustawienia przeglądarki, informacje nt. poprzednio odwiedzonej strony (o ile przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik), poprzednio wyszukiwanych informacji oraz informacje o rodzaju i wersji Państwa przeglądarki – wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, zawarte w logach systemowych, które są wykorzystywane w celach technicznych, statystycznych oraz w celu poznania Państwa zainteresowań i potrzeb, a także dostosowania Serwisu lub usług do Państwa preferencji.

Dane zbierane poprzez dostępne w Serwisach formularze posłużą Firmie do świadczenia wybranej przez Państwa usługi (np. newsletter), udzielenia odpowiedzi na skierowane do Firmy wystąpienie, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez Firmę, w szczególności marketingowych związanych z reklamą produktów i usług Firmy oraz w innych celach, o ile wyrażą Państwo na to zgodę.

Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularzy dostępnych w Serwisach chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). SSL zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509. Firma zapewnia Państwa, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować prawidłową ochronę wszystkich udostępnionych jej danych osobowych, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Ujawnianie danych osobowych

Zebrane przez Televes Polska Sp. z o.o. dane osobowe mogą zostać udostępnione do przetwarzania następującym podmiotom w celach związanych z Państwa obsługą:

  1. w ramach grupy kapitałowej, do której należy Televes Polska Sp. z o.o. – Televes S.A. z siedzibą w Santiago de Compostela 15-706, rua B. de Conxo 17, NIP A-15010176, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Registro Mercantil de La Coruna.
  2. współpracującej z Firmą w zakresie usług świadczonych m. in. za pośrednictwem Serwisu – Gallega de Informatica z siedzibą w Santiago de Compostela 15-706, rua B. de Conxo 17, NIP A-15025422, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Registro Mercantil de La Coruna.

Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom. W celu zapewnienia prawidłowości świadczonych przez Firmę usług, Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom trzecim tylko na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody lub jeżeli obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z innych przepisów prawa.

Zapisywanie danych za pomocą cookies

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, który pozwala na zapamiętywanie parametrów użytkowników Serwisu. “Ciasteczka” dostarczają zatem Firmie danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań.

Firma wykorzystuje „ciasteczka” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Państwa z Serwisu. Na poszczególnych stronach internetowych Serwisu Firmy mogą być wykorzystywane różne pliki cookies. Działanie to nie służy zbieraniu, ani przetwarzaniu danych osobowych.

W Serwisie Firmy pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie Serwisu dla użytkownika. Na stronie Firmy stosowane są pliki cookies Google Analytics, na które Firma nie ma wpływu. Są one stosowane anonimowo wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznej dotyczącej nawigacji na naszej internetowej;
  • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wprowadzić loginu i hasła.

Dane dotyczące użytkowników niniejszego Serwisu zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk zbiorowych, które nie zawierają danych umożliwiających identyfikuję użytkowników.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez Państwa przeglądarkę internetową. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje “ciasteczka”, jednakże mogą Państwo w ten sposób ustawić przeglądarkę, aby móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w całości lub w części. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Zanim zdecydują się Państwo zmienić domyślne ustawienia, proszę pamiętać, że wiele “ciasteczek” pomaga w wygodnym korzystaniu ze stron Serwisu. Wyłączenie “ciasteczek” może mieć wpływ na to, jak będą się wyświetlać strony naszego Serwisu w Państwa przeglądarce.

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych, postanowienia końcowe

Informujemy o przysługującym Państwu na podstawie Ustawy prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania z bazy danych osobowych Firmy.
Wszelkie udostępnione za pośrednictwem Serwisu odnośniki do innych stron internetowych nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Prosimy Państwa o zapoznanie się z polityką prywatności danego podmiotu.

Televes Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, aby dostosować ją do aktualnych przepisów prawnych i Państwa potrzeb. Jednocześnie zapewnia, że Państwa prawa wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez Państwa zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej podstronie Serwisu.